Łódzkie Czyta

(...) nie uciekaj w tę stronę, w którą cię gonić będą.

H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem. T. 1 ; Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986, s. 215.

Partnerzy


Partnerzy - zgłoszenie

Jeśli chcesz dołączyć do Kampanii "Łódzkie czyta" i uzyskać status Partnera skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z zasadami udziału partnerów.