Łódzkie Czyta

Kalendarz wydarzeń

„ŻYWA BIBLIOTEKA” w Łodzi. Temat pierwszego spotkania "NIEPEŁNOSPRAWNY = PEŁNOPRAWNY?"

Wtorek 25 październik 2016, 13:00 - 15:00

Po raz pierwszy U NAS, w WBP - „ŻYWA BIBLIOTEKA”!
JUŻ 25 PAŹDZIERNIKA!

PRZYJDŹ I WYPOŻYCZ SWOJĄ „ŻYWĄ KSIĄŻKĘ”!

„ŻYWA KSIĄŻKA” – to CZŁOWIEK!
ŻYWA KSIĄŻKA” – to NIEPOWTARZALNA OKAZJA na WCZYTANIE SIĘ
W JEGO HISTORIĘ!

 

Temat pierwszego spotkania w „ŻYWEJ BIBLIOTECE”:
NIEPEŁNOSPRAWNY = PEŁNOPRAWNY?
O problemach i aktywizacji niepełnosprawnych
porozmawiasz z „żywymi książkami” –
przedstawicielami środowisk niepełnosprawnych

 

„ŻYWA BIBLIOTEKA”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
25.10.2016 w godzinach 13:00-15:00
w Czytelni Działu Zbiorów Audiowizualnych

(wejście C, parter)

 

CZYM JEST „ŻYWA BIBLIOTEKA” i „ŻYWA KSIĄŻKA”?

„Żywa Biblioteka” jest adaptacją skandynawskiego projektu – pierwsza taka „Biblioteka”(„Human Library”) powstała w Danii w 2000 r.,  zorganizowała ją grupa młodych ludzi skupionych wokół organizacji „Stop Przemocy”. W swym założeniu promuje ona ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka, jest formą otwarcia się na bliźniego i dotarcia do niego. „Żywą Książką” jest osoba wyróżniająca się z danej społeczności i dająca swoim postępowaniem i działaniami dobry przykład innym. „Żywa Książka”  to także symbol krzywdzących stereotypów, przesądów, niezrozumienia, odrzucenia, wyparcia. „Czytelnik” – rozmówca zobowiązany jest pamiętać, by przebieg i ton spotkania z „Książką” odbył się z poszanowaniem zasad kultury osobistej, a także szacunku do rozmówcy.

„ŻYWE KSIĄŻKI” - OSOBY „CZYTANE” W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA:

  • animator kultury, twórca i redaktor poradnika, opiekun osoby niepełnosprawnej
  • Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
  • orator, twórca konkursów i warsztatów oratorskich, członek władz PTTK, wraz z synem zajmują się turystyką osób niepełnosprawnych
  • niepełnosprawny aktywista PTTK, walczy z „trzema stopniami”- bariery architektoniczne
  • poetka, współpracownik KAMENY w zakresie amatorskiego ruchu literackiego
  • „amazonka”, wolontariuszka Klubu AMAZONKA, pedagog (turystyka, hotelarstwo), do niedawna aktywistka turystyki rowerowej niepełnosprawnych
  • Dyrektor i pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa, na której prezentowane będą zbiory WBP w Łodzi : Promyczek, Światełko (język Braille'a), Integracja, Niepełnosprawność i Rehabilitacja i inne oraz książki : Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością, Terapia osób o specjalnych potrzebach, Osoby niepełnosprawne w turystyce, Sport osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i inne. 

Miejsce : Czytelnia Działu Zbiorów Audiowizualnych WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi (Budynek C), ul. Gdańska 100/102

Wróć

Partnerzy