Łódzkie Czyta

Kalendarz wydarzeń

Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”

Od Środa 06 czerwiec 2018
Do Sobota 30 czerwiec 2018

Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam” organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi od 1996 roku. Od 2006 roku przegląd  odbywa się we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej – Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego. Celem przeglądu między jest między innymi: upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

W tegorocznym konkursie prace oceniane były  w czterech kategoriach: rysunek, malarstwo, sztuka użytkowa, techniki mieszane. Uczestnicy zajęć posługiwali się dowolną techniką wykonania prac - wśród prac zgłoszonych do konkursu znalazły się m.in. obrazy, obrazy malowane na szkle, linoryty, rysunki, prace przestrzenne, prace wykonane na szydełku i makatki.

Od początku każdej edycji przeglądu towarzyszy pokonkursowa wystawa, przygotowywana w Bibliotece, a uroczyste otwarcie wystawy następuje w dniu wręczenia nagród uczestnikom nagrodzonym  w konkursie.

Miejsce : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102

Wróć

Partnerzy