Łódzkie Czyta

Konkurs literacki „ Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu ”

Konkurs literacki „ Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu ”

pod honorowym patronatem : Fundacji Wisławy Szymborskiej, Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Prezydenta Miasta Radomsko, Niezależnej Telewizji Lokalnej Radomsko

Organizatorzy :

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku,ul. Armii Krajowej 30
tel. (044)683-09-41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.fabiani.edu.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, ul. Narutowicza 4
tel. (044)683-57-32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.mbp-radomsko.pl

Cele konkursu :

 • popularyzowanie poezji Wisławy Szymborskiej,
 • kształcenie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem literackim,
 • inspirowanie młodzieży do redagowania wypowiedzi pisemnych,
 • promowanie młodych, uzdolnionych twórców.

Warunki konkursu :

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypowiedzi zainspirowanej wierszem Wisławy Szymborskiej. (Pytania pomocnicze: który z wierszy jest Ci najbliższy ? Dlaczego? W jaki sposób on przemówił do Ciebie? Co w nim jest najbardziej Twojego? Z czym się utożsamiasz? Może tylko z jednym zdaniem, zwrotem, myślą, sentencją? Dlaczego pamiętasz ten wiersz, a nie inny ? A może, którego z wierszy nie lubisz?).
 3. Prace w 4 egzemplarzach należy składać w terminie do 28 lutego 2014 r. (w przypadku wysłania pracy pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

  na adres:
  Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Narutowicza 4 97-500
  z dopiskiem na kopercie „ konkurs ”.

Wypowiedź nie może przekraczać 2 stron A 4 maszynopisu lub wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5). Nie powinna być dotychczas publikowana i opatrzona godłem słownym (pseudonimem).

 1. Dane osobowe autora pracy ( imię , nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres e-mail,  nr telefonu, nazwa szkoły i adres, imię i nazwisko opiekuna) należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem, dołączonej do składanej pracy.
 2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
 3. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów, jury będzie oceniać w szczególności oryginalność ujęcia tematu, wykraczanie poza schemat w myśleniu, umiejętność wyrażania emocji i kompozycji pracy.
 4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac. W stosunku do prac wyróżnionych, zastrzega się prawo do prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie oraz możliwość wydania w antologii.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia 2014 roku  w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku podczas uroczystej gali podsumowującej projekt „ Pielęgnujemy pamięć o Wisławie Szymborskiej ”.

Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń