Łódzkie Czyta

Regulamin konkursu - „Zostań wydawcą Tuwima”

Protokół z dnia 14 listopada 2013 roku z posiedzenia jury konkursu
„Zostań wydawcą Tuwima”

Konkurs „Zostań wydawcą Tuwima” przygotowany został w ramach kampanii społecznej „Łódzkie Czyta 2013” i obchodów Roku Juliana Tuwima. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych.

Myślą przewodnią konkursu było inspirowanie do aktywności twórczej dzieci oraz popularyzacja twórczości Juliana Tuwima. 

Na konkurs wpłynęło 156 niepowtarzalnych prac z Łodzi i województwa łódzkiego.

Jury w składzie: 

 • Przewodnicząca: Barbara Czajka – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
 • Zofia Worpus – Budziejewska – artysta plastyk
 • Ewa Nowak – Wawrzyniak – kierownik Działu Informacji Naukowej WBP w Łodzi
 • Ewa Baranowska – przedstawiciel organizatora kampanii „Łódzkie Czyta”
 • Janusz i Jadwiga Tryzno – Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

na posiedzeniach w dniach 12 – 13 listopada 2013 roku przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: w kategorii uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VI.

w kategorii: uczniowie klas I - III: 

 • Nagrodę I Natalii Sutor z Konstantynowa Łódzkiego (Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim) za pracę „Taniec”
 • Nagrodę II ex equo:
  - Zuzannie Białas z Nowych Zdun (Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach) za pracę „Warzywa”
  - Annie Fedorońko z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 169 im. M. Dąbrowskiej w Łodzi) za pracę „Warzywa, Idzie Grześ i Kotek”
 • Nagrodę III ex equo:
  - Damianowi Gielcowi z Konstantynowa Łódzkiego (Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim) za pracę „Gabryś”
  - Igorowi Leśniewskiemu z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi) za pracę „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”

Wyróżnienie dla Mai Walczak z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 169 im. M. Dąbrowskiej w Łodzi) za pracę „Lokomotywa”
Wyróżnienie dla Natalii Kałuziak z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 141 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi) za pracę „Lokomotywa. Spóźniony słowik”
Wyróżnienie dla Anity Kozieł z Korczysk (Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach) za pracę „Lokomotywa”
Wyróżnienie dla Kacpra Krawczyka z Siedlec (Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach) za pracę „Bambo”
Wyróżnienie dla Sylwestra Belke z Maszkowic (Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty przy Zespole Szkół w Modlnej) za pracę „Podróż pewnej kucharki”
Wyróżnienie dla Cezarego Puchalskiego z Łodzi za pracę „Wiersze dla dzieci”
Wyróżnienie dla Barbary Teodorczyk z Sokolnik Lasu (Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty przy Zespole Szkół w Modlnej) za pracę „Wiersze Juliana Tuwima”
Wyróżnienie dla Wiktorii Klimczak z Krzyżanowa za pracę „Wiersze dla dzieci”
Wyróżnienie dla Karoliny Dobrowolskiej ze Śladkowa Górnego (Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty przy Zespole Szkół w Modlnej) za pracę „Ptasie wiersze”

Nagrodę specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi – Barbary Czajki dla Uczniów z klasy II b Prywatnej Szkoły Podstawowej „Scholasticus” w Łodzi za pracę „Kwiaty Polskie”:

Anny Cichoń
Karoliny Dzierżek
Jolantay Kubiak
Marty Kwasiborskiej
Alexandra Olszewskiego
Jakuba Piotrowicza
Aleksandry Pliem-Perki
Nikoli Ponety
Prishy Soni
Mikołaja Skorosia
Huberta Sztylera

w kategorii: uczniowie klas IV – VI:

 • Nagrodę I Marcie Dąbrowskiej z Tomaszowa Mazowieckiego (Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim) za pracę „Wiersze dla dzieci”
 • Nagrodę II ex equo:
  - Milenie Rogaczewskiej z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 141 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi) za pracę „Spóźniony słowik”
  - Hubertowi Cioskowi ze Starych Skoszew za pracę „Lokomotywa”
 • Nagrodę III ex equo:
  - Magdalenie Sychowicz i Julii Piotrowskiej z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi) za pracę „Okulary”
  - Patrycji Fili z Tomaszowa Mazowieckiego (Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim) za pracę „Ptasie radio”

Wyróżnienie dla Klaudii Stępień z Sędziejowic (Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach) za pracę „Ptasie wiersze”
Wyróżnienie dla Weroniki Wojtaszewskiej ze Szczercowa (Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Szczercowie) za pracę „Lokomotywa”
Wyróżnienie dla Glorii Wudel z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi) za pracę „Wiersze Juliana Tuwima”
Wyróżnienie dla Emilii Stępień z Tomaszowa Mazowieckiego (Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim) za pracę „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”
Wyróżnienie dla Patryka Kowalskiego z Chrzanowic (Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Błaszkach) za pracę „Dzieciństwo wierszem pisane”
Wyróżnienie dla Emilii Radzikowskiej z Gałkowa Małego za pracę „Okulary”
Wyróżnienie dla Jakuba Rojewskiego z Kutna (Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie) za pracę „Okulary. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”
Wyróżnienie dla Joanny Rolirat i Oliwii Dybki z Błaszek (Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Błaszkach) za pracę „Wybór wierszy”.

Nagrodę specjalną dla Piotra Bieniasa z Aleksandrowa Łódzkiego (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi) za pracę „Wybrane bajki”.

Ponadto jury z grupy nadesłanych prac wyłoniło te, które ze względu na wysoką estetykę i poziom artystyczny zostaną przekazane do Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Do wyróżnionych należą:

- Aleksandra Waliszek z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi) za pracę „Lokomotywa”
- Natalia Chabros ze Strykowa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie) za pracę „Ptak”
- Aleksandra Figura ze Strykowa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie) za pracę „Abecadło”
- Kacper Olszewski ze Strykowa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie) za pracę „Idzie Grześ”
- Wiktoria Okrój ze Strykowa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie) za pracę „Dwa wiatry”
- Magdalena Giemza ze Strykowa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie) za pracę „Spóźniony słowik”
- Alicja Kowalczyk ze Strykowa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie) za pracę „Wiersze wybrane”
- Filip Chrycajewski ze Strykowa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie) za pracę „Pstryk”
- Ola Proske z Łodzi (Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi) za pracę „Lokomotywa”
- Marta Gruszka z Wieruszowa (Szkoła Podstawowa w Pieczyskach) za pracę „Lokomotywa”

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy oraz życzymy sukcesów literackich i plastycznych!

 

 

Wygraną jest super nagroda
możesz dostać iPoda!!!
iPody ufundowane zostały przez system biblioteczny MAK+

 

Regulamin konkursu

„Zostań wydawcą Tuwima”


I. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

1. Konkurs „Zostań wydawcą Tuwima” jest jednym z przedsięwzięć składających się na kampanię społeczną „ŁÓDZKIE CZYTA” 2013.

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102, zwana dalej Organizatorem konkursu.

3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.

4. Konkurs trwa od 26 marca do 31 października 2013. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 25 listopada 2013 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl

II. Cel konkursu

1.      Popularyzacja twórczości Juliana Tuwima.

2.      Zachęcenie rodziców, wychowawców i innych dorosłych do rozwijania zainteresowań literackich i kompetencji plastycznych dzieci.

3.      Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

4.      Przybliżenie i zapoznanie dzieci z ogółem działań mających bezpośredni związek z wydawaniem tekstów literackich, działalnością edytorską i sztuką książki.

5.      Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i propagowanie ich osiągnięć.

6.      Popularyzacja literatury dziecięcej.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Zasady konkursu i tematyka prac

1. Zadaniem uczestnika jest stworzenie jednego, niepowtarzalnego wydania książki Juliana Tuwima.

2. Książka może powstać w oparciu o jeden lub więcej utworów Juliana Tuwima dla dzieci.

3. Edycja książki powinna zawierać następujące informacje: okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną, tekst utworu lub utworów Juliana Tuwima, stopkę redakcyjną, ilustracje itp.

4. Technika wykonania pracy jest dowolna.

5. Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych.:

1. uczniowie klas I – III

2. uczniowie klas IV - VI

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć osobiście lub przesłać do  31 października 2013 r. swoją pracę konkursową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
z dopiskiem: „Konkurs: Zostań wydawcą Tuwima”.

7. Praca konkursowa nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Praca powinna zawierać jedynie godło autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć do swojej pracy konkursowej kartkę z danymi autora pracy i godłem (tym samym, co na pracy). Dane uczestnika konkursu powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail.

8. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.

9. Do 25 listopada 2013 r. jury spośród nadesłanych prac wyłoni (większością głosów) prace konkursowe, którym przyzna nagrody rzeczowe.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia 2013 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl i  lodzkieczyta.pl.

11. Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanego materiału konkursowego podejmuje Organizator.

12. Nadesłanie przez uczestnika pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub  w części, wykorzystanie przesłanej pracy konkursowej.

13. Nadesłanie pracy przez uczestnika oznacza, iż tekst nie narusza przepisów prawa, ani dóbr chronionych prawem.V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wimbp.lodz.pl i lodzkieczyta.pl.

2. Koordynatorem  konkursu  ze strony Organizatora jest Ewa Nowak-Wawrzyniak, tel.: 42 663-03-33.

3. Przesyłając pracę,  uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń