Łódzkie Czyta

„Poezja bez granic”

21  czerwca 2012 r. w Salonie Poezji Inaczej, w Pubie Patio w Radomsku,  poeci z Grupy Literackiej "Zamyślenie", działającej przy Radomszczańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku  przy Społecznej Akademii Nauk,  ukazali nam swoje artystyczne uniesienia - obrazy słowem malowane. Wiersze czytały:  Ewa Kaczmarczyk, Alicja Dzwonek -Bujacz  i Elżbieta Zakrzewska. Wspominano wiersze Henryki Wieniarskiej, Longiny Mickiewicz, Mieczysława Tulińskiego.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia