Łódzkie Czyta

"Czytelnicze koła i kręgi" - promocja monografii biblioteki

8 listopada 2016 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu miała miejsce promocja monografii biblioteki "Czytelnicze koła i kręgi. O historii i roli wieluńskiej biblioteki w promowaniu czytelnictwa, współpracy z innymi instytucjami kultury i formach upowszechniania wiedzy o książce". Publikacja opracowana przez polonistę dr. Jarosława Petrowicza i historyka dr. Tomasza Stolarczyka przedstawia dzieje wieluńskiej biblioteki w latach 1945 - 2015. W książce znalazły się również wspomnienia wybitnych wielunian. O bibliotece piszą: poetka Maria Aulich, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, malarz Wojciech Siudmak, plastyk Czesław Woś, pisarz, poeta i eseista prof. dr hab. Andrzej Zawada. Uzupełnienie książki stanowi materiał zdjęciowy, ilustrujący bogatą i wszechstronną działalność placówki na przestrzeni 70. lat.

Podczas spotkania, monografię książnicy zaprezentował odpowiedzialny za jej treść i formę redaktor wydania dr Jarosław Petrowicz. Atrakcją muzyczną wieczoru był występ Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, przy akompaniamencie Zbigniewa Szpikowskiego. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się m.in.: burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, radni Rady Miejskiej w Wieluniu, członkowie Miejskiej Rady Seniorów, emerytowani pracownicy biblioteki oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń na co dzień współpracujący z miejską książnicą.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń