Łódzkie Czyta

„Tydzień Zakazanych Książek” w Łęczycy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy wzięła udział w akcji pt. „Tydzień Zakazanych Książek”, trwającej od 24 września do 1 października. W ramach tej akcji przygotowana został wystawa zakazanych książek w ramach własnego księgozbioru. Naszym celem jest zainteresowanie miejscowej społeczności ciekawymi przypadkami w historii literatury oraz zachęcenie do lektury książek, którym przypięto łatkę nieprzyzwoitości politycznej i obyczajowej.

Wśród zakazanych tytułów znalazły się m. in.:” Archipelag Gułag”, „Jądro Ciemności”, „Przeminęło z Wiatrem” czy „Biblia”.

Wystawę można oglądać w wypożyczalni Biblioteki w godzinach udostępniania księgozbioru.


Partnerzy