Łódzkie Czyta

Spotkanie z poetą Dariuszem Staniszewskim w Rzgowie

W dniu 22 listopada 2012 roku na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie przybył łódzki poeta Dariusz Staniszewski, aby publiczności licznie zgromadzonej w Sali konferencyjnej hali GOSTiR w Rzgowie, zaprezentować wycinek własnej twórczości. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej „Łódzkie Czyta”, do której biblioteka włączyła się jako partner.

Dariusz Staniszewski, rodowity łodzianin, absolwent ekonomii i bibliotekoznawstwa pracuje jako starszy bibliotekarz w dziale opracowania zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Instytucja ta wydaje Gazetę Twórczych Bibliotekarzy i Przyjaciół „Na Stronie”, redagowaną przez naszego gościa. Niezwykle kreatywny autor licznych wierszy, bajek, piosenek i opowiadań jest członkiem Koła Literackiego „Anima” oraz obchodzącej 1 grudnia 2012 roku swoją rocznicę istnienia, grupy poetyckiej „Motyl”.

Tomik poetycki „Rozpinając tęczę” (2009, seria „Dusza wymaga” wyd. eConn) to debiut autorski Dariusza Staniszewskiego. Zawarte w nim liryczne wiersze stanowią przegląd twórczości poetyckiej na przestrzeni kilkunastu lat. Utwory wkomponowano w trzy cykle: „dzień dobry”, „wracam” oraz „zaułki, ogrody, tęsknoty”. Ten sam rok zaowocował wydaniem wspólnie z Agatą Chlebną „Chimeryków łódzkich” – zbioru limeryków zadedykowanych bibliotekarzom.

Plon kolejnych lat twórczości (2010-2012) to tomiki „Wybijanki prosto z głowy”, „Łodzią z czwartego piętra w dół”, „Koczkodancing” oraz „bajka. jest obok”, z których pochodziły wiersze prezentowane w czasie poranku poetyckiego w Rzgowie. Zaproszona młodzież przyjęła je z dużą aprobatą i uznaniem, jako komentarz polskiej skomplikowanej rzeczywistości.

Dariusz Staniszewski nie zapomina także o najmłodszych odbiorcach, dla których adresował książeczki z serii „Łódzkie Przygody Duszka Migawki” (2010): ”Poznajemy Duszka Migawkę”, „Dziki Zachód nad Księżym Młynem” oraz „Cyrk Krasnoludka Podbródka”. Czytelnicy czasopisma dla dzieci „Urwisowo” miewali wiele okazji, aby poznać wspaniałą twórczość pisarza, bowiem na łamach tych często publikowano jego utwory.

Literackie portale internetowe chętnie zamieszczają błyskotliwe, zręcznie napisane, pełne gorzkiego humoru wiersze, które cechuje genialny zmysł obserwacyjny autora (maria.duszka.pl, poetika.pl).

W listopadzie 2010 r. prezentował swoją poezję w WiMBP w Łodzi w ramach „Panoramy Literackiej Łodzi i Regionu Łódzkiego Poezja lat 2001-2010”. Ponadto z sukcesami uczestniczył w konkursach poetyckich – 2. miejsce w Turnieju Jednego Wiersza pt. „Śmierć Pegaza” (2010), wyróżnienie w Turnieju Jednego Wiersza o Wieczne Pióro Twórcy (2012). Nieobca jest mu także trudna sztuka oceniania, bowiem zasiadł w jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na zestaw wierszy inspirowanych cytatem z wiersza Czesława Miłosza „Oeconomia divina” organizowanego przez Związek Literatów Polskich Oddział w Łodzi (listopad 2011 r.)

Gorzko-ironiczne, wzruszające, rozczulające, a czasem szokujące utwory Dariusza Staniszewskiego poruszają, ujmują, wzruszają…

Największą grupę uczestników stanowili gimnazjaliści z pobliskiego Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka, wsłuchujący się w poezję. Szczególny entuzjazm zdobyła prezentacja „życiorysu” Henia Oblatywacza, uwikłanego w skomplikowane relacje uczuciowe, wplecione w zawirowania społeczno-polityczne kraju.

Tenże poranek poetycki, choć pierwszy, zapewne nie będzie ostatnim. Kontakt z poezją, a zwłaszcza deklamowaną przez samego autora, jest przeżyciem wyjątkowym. Twórczość uzdolnionych poetów zwykle prezentowana jest na spotkaniach, w których uczestniczy stałe grono zagorzałych miłośników. Czas zatem na pokaz dla szerszego grona. Nigdy wszak nie wiadomo, czy wśród widzów nie znajdzie się kolejny uzdolniony twórca, który zainspirowany występem, także odkryje drzemiący w sobie talent. 

Anna Malinowska


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń