Łódzkie Czyta

Wystawa w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Dla upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Łęczycy otwarta została wystawa poświęcona temu wydarzeniu. Składają się na nią dzieła literackie i historyczne o tematyce powstaniowej, albumy z reprodukcjami obrazów Grottgera i Gierymskiego, oraz wiele informacji o powstaniu zaczerpniętych z publikacji książkowych i prasy. Wiele z nich dotyczy walk powstańczych na ziemi łęczyckiej. Oryginalną pamiątką z powstania jest szabla z tamtego okresu, wypożyczona ze zbiorów osoby prywatnej mieszkającej w powiecie łęczyckim.


Partnerzy