Łódzkie Czyta

Rok Tuwima

Tym razem Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach zapoznawała z twórczością Juliana Tuwima dzieci z Zespołu Szkół w Marzeninie. W rolę przewodników po poezji najwybitniejszego poety kręgu „Skamandra” wcielili się: dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie – Krzysztof Jaworski, przewodniczący rady gminy Sędziejowice – Wacław Ułański oraz radni: Daniel Angerman oraz Aleksandra Balcerowiak. Pani radna dodatkowo wręczała dzieciom upominki z okazji zakończenia pierwszego semestru nauki szkolnej. Za część związaną z grami i zabawami literackim odpowiedzialne były: kierownik GBP – Beata Magdziak oraz Dorota Murzyńska - specjalistka od konkursów i gier skierowanych do najmłodszej grupy czytelników.


Partnerzy