Łódzkie Czyta

„Link do Przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gidlach

Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, przyłączyła się do projektu „Link do Przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera” – przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt, dzięki któremu młodzież mogła dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają nowe technologie w planowaniu przyszłości zawodowej, okazał się doskonałym pomysłem uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej biblioteki w Gidlach. W dniu 05.02.2013 r. nasza biblioteka zaprosiła do udziału w ramach projektu „Link do Przyszłości” Młodego Profesjonalistę – panią Małgorzatę Jastrzębską – pracującą w Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności oraz będącą trenerem w Centrum Szkoleniowym A-Z. Z naszym gościem spotkały się klasy III z Publicznego Gimnazjum w Gidlach. Spotkanie miało charakter warsztatowy i rozpoczęło się ćwiczeniem, podczas którego uczniowie wykazali się doskonałą znajomością „zawodów przyszłości” oraz mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich umiejętności, które byłyby przydatne do wykonywania wylosowanego przez siebie zawodu. Pani Małgorzata Jastrzębska przybliżyła młodzieży swoją drogę do osiągnięcia sukcesu, przekonując, że warto podejmować wyzwania i kształcić swoje umiejętności. Podkreśliła również, jak ważną rolę odgrywa znajomość języków obcych a także umiejętność posługiwania się nowymi technologiami. Uczniowie chętnie zadawali naszemu gościowi pytania, które dotyczyły takich problemów jak: znaczenia słowa sukces czy plusy i minusy wykonywanej pracy. Ciekawym elementem tego spotkania okazał się quiz wiedzy o aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Dzięki niemu młodzież mogła dowiedzieć się min. czym jest startup i geoarbitraż oraz od czego zależy bezrobocie. Cennym źródłem informacji o rynku pracy były materiały edukacyjne w postaci listy linków do stron internetowych. Uczniowie zostali zapoznani również z możliwością wzięcia udziału w konkursie dotyczącym samodzielnego zorganizowania spotkania z udziałem lokalnego młodego profesjonalisty. Spotkanie w ramach projektu „Link do Przyszłości” było dla wszystkich uczestników ciekawym i pełnym nowych inspiracji doświadczeniem, o czym świadczą pozytywne opinie młodzieży spisane w postaci cytatów. Na koniec nie zabrakło również podziękowań oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.


Partnerzy