Łódzkie Czyta

Warsztaty tworzenia komiksu

23 lutego 2013 r. odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty tworzenia komiksu. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy warsztaty poprowadził Pan mgr Andrzej Kacprzak natomiast w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Pani mgr Aleksandra Kacprzak. – pracownicy dydaktyczni z Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. W warsztatach łącznie wzięło udział 27 zainteresowanych tworzeniem komiksu dzieci ze szkół z Łęczycy i powiatu. Prowadzący warsztaty poprzez pokaz multimedialny pokazali różnorodne konwencje komiksowe na przykładach prac wybranych artystów polskich i zagranicznych. Następnie uczestnicy warsztatów zapoznali się z treścią kilku legend o Diable Borucie w celu wybrania jednej na podstawie której będą tworzyli komiks. W kolejnej części warsztatów prowadzący zaprezentowali różnorodne techniki komiksowe: rysunek, malarstwo, fotografię, komputerowy program graficzny po czym dzieci samodzielnie wykonywały ćwiczenia praktyczne polegające na stworzeniu wybranej postaci komiksowej. W trakcie warsztatów dla uczestników odbył się słodki poczęstunek.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Diabeł Boruta w komiksie”. Organizatorem warsztatów była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy.


Partnerzy