Łódzkie Czyta

Moliki w Filii nr 4

Uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy wzięli udział w zajęciach bibliotecznych Moliki w bibliotece. Dzieci zapoznały się z pomieszczeniami biblioteki i gromadzonymi w nich zbiorami. Miłym zaskoczeniem był fakt, że dzieci dużo już wiedziały o pracy biblioteki, znały zasady zachowania się w wypożyczalni i czytelni. Pięknie opowiadały o tym, jak należy obchodzić się z książką. Pierwszaki z wypiekami na twarzach szukały strażnika biblioteki – Duszka Książkouszka i wykonywały jego polecenia. Spotkanie zakończyło się wręczeniem uczniom klas pierwszych pamiątkowych zakładek do książek i złożeniem podpisu w Kronice Biblioteki.


Partnerzy