Łódzkie Czyta

Debata publiczna DZIECKO & KSIĄŻKA

Debata publiczna DZIECKO & KSIĄŻKA na temat postaw współczesnego dziecka wobec książki, czytania i biblioteki.

W dniu 12 czerwca br. odbyła się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi publiczna debata „Dziecko & Książka” poświęcona postawom współczesnego dziecka wobec książki, czytania i biblioteki. Debatę zorganizowano w ramach projektu Łódzkie Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci i w ramach kampanii Łódzkie Czyta.

W debacie wzięli udział wykładowcy, animatorzy kultury, autorzy książek, wydawcy, bibliotekarze, nauczyciele, studenci, ludzie zawodowo związani z pracą na rzecz dziecka, rodzice, ale i też same dzieci, młodsze i starsze. Debatę poprowadziła Danuta Kapela, pracownik WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Pierwszą część debaty wypełniły ogólne refleksje na temat funkcjonowania książki w życiu dziecka i rozmowa o dobrej literaturze dziecięcej, prezentującej wysoki poziom literacki i graficzny. W centrum uwagi znalazła się tutaj również książka autorska i artystyczna.

W tej części debaty swoimi przemyśleniami i wiedzą podzieliły się trzy autorki książek dla dzieci i młodzieży: Anna Onichimowska (również wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych - Polska Sekcja IBBY), Joanna Guszta (reprezentująca jednocześnie łódzkie wydawnictwo Ładne Halo) i dr Małgorzata Iwanowicz (m.in. specjalistka w zakresie komunikacji interpersonalnej), a także: prof. Joanna Wiszniewska-Domańska, dziekan Wydziału Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania i kierownik Pracowni Projektowania Książki Artystycznej, Barbara Baklińska, koordynator wojewódzki Fundacji ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom oraz Anna Mrozińska, autorka cenionych blogów „Poza Rozkładem”, „Na Fali. Czytanie w Łodzi”.

W drugiej części debaty podjęty został temat sztuki czytania i czytelnictwa książek w środowisku dzieci i młodzieży, dyskutowano również o umiejętnościach komunikacyjnych dzieci w różnych sytuacjach życiowych  – w domu, w szkole, poza domem i szkołą.

Własnym doświadczeniem i wnioskami z praktyki zawodowej podzielili się tym razem: dr Mariola Antczak z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, Bogusława Walenta z Łódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Dorota Radziewicz z Bałuckiego Ośrodka Kultury Na Żubardzkiej (reżyser teatru dla dzieci i młodzieży, logopeda), Krzysztof Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu, wykładowca metodyki resocjalizacji i jej survivalowego aspektu, Beata Sakowska, wydawca i redaktor naczelna Portalu Urwisowo oraz wspomniana wyżej dr Małgorzata Iwanowicz.

Dziękujemy gorąco wszystkim uczestnikom debaty za głęboko inspirującą dyskusję. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w debacie, za odwagę w wyrażaniu publicznie własnych myśli w gronie dorosłych. Dziękujemy również rodzicom i opiekunom, którzy zdecydowali się wraz z dziećmi w spotkaniu uczestniczyć.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia