Łódzkie Czyta

Kalendarz wydarzeń

Spotkanie z Tomaszem Grzywaczewskim - Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej

Czwartek 21 październik 2021, 18:00

Zapraszamy na spotkanie z dziennikarzem i autorem książek  Tomaszem  Grzywaczewskim 21 października 2021 r (czwartek) godz.18.00 pt. „WYMAZANA GRANICA. ŚLADAMI   II RZECZYPOSPOLITEJ”

Wymazana granica” Tomasza Grzywaczewskiego to reporterska wyprawa wzdłuż granic II RP – od Kaszub, przez Wielkopolskę, Śląsk, Bieszczady, po Kresy Wschodnie, Mazury i Pomorze. Autor odnajduje ostatnich pamiętających przedwojenne granice i ich znikanie – nad Bałtykiem, na Śląsku Cieszyńskim, w wioskach Bojkowszczyzny, wysiedleńców z akcji „Wisła”, ocalonych z rzezi na Wołyniu, mieszkańców dawnych rubieży Polski na Huculszczyźnie, Pokuciu, Polesiu, nad Dźwiną i na krańcach Litwy. Opowieść o tym, jak dziś żyje się przy nieistniejącej granicy, snują także nieliczni dobrowolni strażnicy pamięci oraz młodzi, którzy pragną żyć jak w XXI wieku przystało, ale którym brzemię pogranicza na to nie pozwala.

Organizatorem spotkania jest Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi oraz Instytutem Książki

Dofinansowano ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy

Miejsce : MBP w Łęczycy ul. Konopnickiej 11a

Wróć