Łódzkie Czyta

III Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza

MBP im. Zofii Nasierowskiej w Ełku zaprasza do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Siegfrieda Lenza.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 maja 2019 roku na adres Organizatorów utworu prozatorskiego „Oblicza Europy”- temat przewodni (przy czym temat przewodni nie jest tytułem Utworu). Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno - kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu - zasięg ogólnokrajowy.

Łączna pula nagród: 10.000 zł.

Regulamin


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia