Łódzkie Czyta

XI Edycja Konkursu Na Najaktywniejszego Czytelnika w MBP w Radomsku

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU

NA NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najaktywniejszego czytelnika, który realizowany jest w :

- Filii Nr 1 przy ul. Batorego 3,
- Filii Nr 2 przy ul. Piastowskiej 10
- Filii Nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 16
- Filii Nr 4 przy ul. Brzeźnickiej 149
- Oddziale dla dzieci przy ul. Narutowicza 4.

Cele konkursu :
- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży,
- kształtowanie nawyku systematycznego czytania,
- popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku dzieci i młodzieży,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy.

Warunki uczestnictwa :

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie swojego uczestnictwa do 31 stycznia br.
 2. Każdy młody czytelnik może zgłosić się do konkursu tylko w jednym miejscu, tzn. może być uczestnikiem konkursu w Oddziale dla dzieci lub w wybranej przez siebie filii.
 3. W konkursie mogą brać udział czytelnicy w wieku od 7 do 16 lat.
 4. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe :
  - 7 - 9 lat ( kategoria I)
  - 10 - 12 lat (kategoria II),
  - 13 - 16 lat ( kategoria III )
 5. Konkurs będzie trwał od dnia 2 stycznia do 31 maja 2014 r.
 6. Zwycięzcami zostaną osoby, które w czasie trwania konkursu przeczytają największą ilość książek.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapytania uczestnika konkursu o treść przeczytanych książek.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia 31 maja 2014 r.
 9. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej biblioteki, nadto do laureatów będą przesłane zawiadomienia.
 10. Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe.

Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń