Łódzkie Czyta

Warsztaty Geograficzne „Wielcy Odkrywcy” w Łęczycy

12 października 2017 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy odbyła niezwykła lekcja geografii inna niż wszystkie. Uczniowie klas VII zadawali sobie pytania - co to znaczy odkryć? Jak czuli się miejscowi ludzie, gdy nagle ich kraj należał np. do Hiszpanii? Po co odkrywano bieguny i czy Amundsen był dobrym kolegą? Była to lekcja geografii i historii jednocześnie, nie tylko o Krzysztofie Kolumbie czy Marco Polo, ale postaciach tak mało znanych jak Benedykt Polak, który wędrował po Azji jeszcze przed Marco Polo a wyruszył z Łęczycy, Kazimierz Nowak i wielcy polarnicy jak Scott, Amundsen i Shakelton.

Młodzież tworzyła swoją wielka mapę świata na której z wielką uwagą zaznaczali trasy wędrówek wielkich odkrywców.

Warsztaty prowadził Robert Maciąg – podróżnik, pedagog, autor książek podróżniczych.

Warsztaty Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Partnerzy