Łódzkie Czyta

"Śladami pamięci" - wydarzenia historyczno-edukacyjne w Wieluniu

Wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka to motyw przewodni projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Dzięki otrzymanej dotacji Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu miała możliwość przeprowadzenia niezwykłego wydarzenia historycznego.

Naszą podróż w przeszłość rozpoczęliśmy 21 października Rajdem Rowerowym po Wieluniu. Rajd przebiegał śladami miejsc pamięci związanych z walką i martyrologią Polaków, zmierzających do odzyskania wolności na Ziemi Ojczystej. Owymi miejscami pamięci były pomniki, nagrobki, oraz tablice pamiątkowe. Oficjalne rozpoczęcie Rajdu nastąpiło o godz.10:00, na skwerze przed Biblioteką. Tutaj uczestnicy otrzymali koszulki z nadrukiem: Niepodległość, Martyrologia, Solidarność, Wolność 1918 -2018.

Szlak rowerowy rozpoczęliśmy przy pomniku Jana Pawła II, który został odsłonięty 3 września 2006 roku w 35. rocznicę pobytu w Wieluniu Karola Wojtyły Następnie udaliśmy się do parku im. Witolda Pileckiego, odnaleźliśmy tam popiersie Pileckiego, rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej, skazanego przez władze komunistycznej Polski Ludowej na karę śmierci. O wolność ojczyzny walczył do 8 maja 1945 roku. Następnie przejechaliśmy na ulicę Augustiańską, zatrzymaliśmy się przy pomniku poświęconym nauczycielom poległym w obronie ojczyzny i pomordowanym przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945. W dalszej kolejności udaliśmy się ku fundamentom kolegiaty w Wieluniu, odbudowanym po bombardowaniach 1 września 1939 roku. Fundamenty te stanowią żywy Pomnik zniszczenia bezbronnego miasta 1 września 1939 roku. Dalej podążyliśmy na ulicę Królewską, gdzie umieszczona została tablica ku pamięci Józefa Piłsudskiego i wielunian, którzy zginęli w latach 1919-1921, broniąc niepodległości odrodzonego państwa. Kolejnym punktem był budynek II LO w Wieluniu, będącego przed wojną szpitalem, na który spadły pierwsze bomby agresora, rozpoczynające II wojnę światową. Dalej ścieżka poprowadziła nas na cmentarz rzymskokatolicki gdzie znajdują się zbiorowe mogiły 43 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku. Odwiedziliśmy także Pomnik Orląt Polskich, mogiłę ku czci powstańców śląskich, oprócz nich spoczywa na niej członek POW (tajnej organizacji powstałej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego), który poległ od ran w 1918 roku, oraz polegli w wojnie w 1920. Zatrzymaliśmy się pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej, oraz przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych; a także przy mogile majora Mieczysława Kałuży, który jako pilot brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku Z cmentarza udaliśmy się do lasku przy ulicy Kijak. Naszą historyczną podróż, zakończyliśmy przy kamieniu upamiętniającym ofiary zbiorowej egzekucji na ludności żydowskiej w latach okupacji hitlerowskiej. Przy pomnikach, nagrobkach i tablicach zapaliliśmy znicze. W rajdzie wzięły udział 44 osoby.

            Kolejnym zadaniem naszego projektu był Happening Historyczny, który odbył się 25 października 2017 r. Happening rozpoczął się otwarciem Wystawy, będącej wizualizacją wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę wolności. Co roku 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości obchodzimy to ważne święto. Należy zaznaczyć, że zanim Polska odzyskała niepodległość, była poddana rozbiorom, które były aktem bezprzykładnej przemocy. Naród nigdy nie pogodził się z niewolą, a zdobycie demokratycznej wolności nie odbyło się bez wysiłku. Zgromadzony na wystawie materiał obejmuje okres I wojny światowej, gdzie zasadnicze odniesienie miał rok 1918, w którym to cała Rzeczpospolita Polska odzyskała wolność. Prezentacja objęła rządy senacji (1926-1939), następnie wydarzenia z 1 września 1939 roku, cofnęliśmy się do godziny 4:40, w której to na wieluński szpital spadły pierwsze bomby toczącej się przez niemalże 6 lat II wojny światowej. Przedstawiliśmy okupację hitlerowską i kapitulację Niemiec, 8 maja 1945 roku. Zwiedzającym wystawę przypomnieliśmy o 6 października 1978 roku, dniu w którym Polak został wybrany na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego. Wydarzenie to odmieniło "oblicze polskiej ziemi". Na prezentacji nie zabrakło informacji o ruchu "Solidarność" oraz Kościele katolickim - dwóch głównych siłach, które miały ogromny wpływ na upadek komunizmu, 4 czerwca 1989 roku. Na wystawie znajdują się wydruki graficzne, cytaty i treści zaczerpnięte z książek znajdujących się w zbiorach bibliotecznych. Zgromadzony materiał zaprezentowaliśmy na 14 tablicach.             Kulminacyjnym punktem Happeningu był teatr "wpół do czwartej", który w przedstawieniu "Pieszo" na podstawie sztuki Sławomira Mrożka, ukazał czas wielkiej transformacji, jakim był koniec II wojny światowej. Ludzi należących do różnych grup społecznych, którzy mają zmierzyć się z nową rzeczywistością.

W całym przedsięwzięciu wzięło udział ok. 210 osób.


Partnerzy