Łódzkie Czyta

Chłopcy malowani - wieczór poetycko-muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

20 listopada 2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbył się wieczór poetycko-muzyczny z okazji obchodzonego niedawno Narodowego Święta Niepodległości. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu państwa Małgorzaty Twardowskiej-Fronczak i Andrzeja Grześkowiaka - nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu, pani Anny Piestrzeniewicz - kierownika działu historii Muzeum Okręgowego w Sieradzu, oraz młodzieży z pobliskiego "Jagiellończyka" - Małgosi Chudzik, Marty Iwańskiej, Joanny Sowały, Gabrieli Zwarycz, Karoliny Stasiak i Jacka Jurkowskiego, wieczór miał uroczysty charakter i dostarczył zebranym wielu artystycznych wzruszeń. Rozpoczął się od krótkiego wykładu pani Anny Piestrzeniewicz, która wyjaśniła, dlaczego właśnie 11 listopada obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dowiedzieliśmy się też, jakie tragiczne wydarzenia rozegrały się w naszym mieście w nocy z 11 na 12 listopada 1918 r.

Część artystyczna wieczoru składała się z recytacji wierszy w wykonaniu młodzieży oraz z utworów patriotycznych, pięknie zagranych przez Gości ze szkoły muzycznej. Do śpiewu ochoczo włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania i w bibliotece donośnie zabrzmiały pieśni: "My, Pierwsza Brygada", "Wojenko, wojenko", "Przybyli ułani pod okienko", "Pierwsza Kadrowa", "Marsz, marsz Polonia", "Białe róże".

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację spotkania, dzieląc się z nami swoją wiedzą i talentem.
Ilustracją do pieśni i wierszy była prezentowana w holu biblioteki wystawa planszowa "Chłopcy malowani", w której wykorzystano wspomnienia żołnierzy, wiersze pisane często w okopach oraz zdjęcia z archiwum Biblioteki Narodowej oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego; scenariusz wystawy: Justyna Polakowska, opracowanie graficzne: Ewa Gołda.

Spotkanie i prezentacja wystawy są elementami projektu "Drogowskazy literackie". Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Partnerzy