Łódzkie Czyta

Kurs komputerowy w Łęczycy

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy zakończyła się IV edycja kursu komputerowego dla dorosłych.

Kurs obejmował 4 dwugodzinne zajęcia, w ramach których uczestnicy opanowali podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu. W spotkaniach wzięło udział 10 uczestników.

Kolejna edycja kursu przewidziana jest na wiosnę przyszłego roku.

Zajęcia prowadzili: K. Adamiec, M. Kamiński


Partnerzy