Łódzkie Czyta

Spotkanie z Agnieszką Frączek w Sieradzu

W poniedziałkowy poranek 27. listopada w Filii nr 3 MBP w Sieradzu odbyło się spotkanie z Agnieszką Frączek – językoznawcą, autorką wierszy i opowiadań dla dzieci, w których popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie i wyjaśnia najczęstsze błędy językowe. Uczniowie klas III a i III f ze Szkoły Podstawowej nr 10 mieli okazję poznać niektóre książki p. Agnieszki i wysłuchać fragmentów wierszy. Pisarka była bardzo mile zaskoczona ogromną ilością pytań jakie dzieci zadawały i z uśmiechem na twarzy na wszystkie odpowiadała. Bardzo sympatycznym akcentem była forma podziękowania za spotkanie – p. Agnieszka otrzymała od dzieci ilustracje do jej wierszy, które dzieci wykonały na lekcji plastyki. Na zakończenie tradycyjnie ustawiła się długa kolejka po autorskie dedykacje wpisywane w zakupionych książkach.


Partnerzy